บริษัท อินเตอร์ ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ จำกัด ได้รับรางวัล CSR-DIW AWARDS

บริษัท อินเตอร์ ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ จำกัด ได้รับรางวัล CSR-DIW AWARDS

21 ตุลาคม 2557
จากความมุ่งมั่นและตั้งใจ ในการดำเนินกิจกรรมเพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ทำให้บริษัท อินเตอร์ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ จำกัดได้รับรางวัลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DIW AWARDS)จากกระทรวงอุตสาหกรรม ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค นั่นเป็น การตอกย้ำการดำเนินธุรกิจด้านบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกควบคู่ไปกับการใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง