บริษัท อินเตอร์ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ จำกัด ได้สนับสนุนกิจกรรมร่วมกับสำนักงานประกันสังคม

บริษัท อินเตอร์ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ จำกัด ได้สนับสนุนกิจกรรมร่วมกับสำนักงานประกันสังคม

25 มีนาคม 2558

บริษัท อินเตอร์ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ จำกัด ได้สนับสนุนกิจกรรมร่วมกับสำนักงานประกันสังคม โดยการบริจาคสมุดเรียน สมุดฉีก และกระดาษโรเนียวA4เพื่อนำไปมอบให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนต่างจังหวัด