โครงการ “ น้ำดื่มจากใจอินเตอร์ ”

โครงการ “ น้ำดื่มจากใจอินเตอร์ ”

10 เมษายน 2558

บริษัท อินเตอร์ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ จำกัด มอบน้ำดื่ม INTER พร้อมชุดต้อนรับสงกรานต์ แก่สำนักงานเขตบางแค เพื่อใช้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

โครงการ “น้ำดื่มจากใจอินเตอร์ “

โครงการ "น้ำดื่มจากใจอินเตอร์ "

9 เมษายน 2558

บริษัท อินเตอร์ แปซิฟิค เปเปอร์ จำกัด ทำโครงการ “น้ำดื่มจากใจอินเตอร์ ” มอบน้ำดื่ม INTER จำนวน 50 แพค ให้จุดบริการประชาชนในเขต อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี เพื่อใช้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

บริษัท อินเตอร์ แปซิฟิค เปเปอร์ จำกัด ร่วมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาด

บริษัท อินเตอร์ แปซิฟิค เปเปอร์ จำกัด ร่วมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาด

26 มีนาคม 2558

พนักงาน บริษัท อินเตอร์ แปซิฟิค เปเปอร์ จำกัด ร่วมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านสร้าง