เติมรอยยิ้ม ณ มูลนิธิเด็ก

เติมรอยยิ้ม ณ มูลนิธิเด็ก

27 มิถุนายน 2558

บริษัท อินเตอร์ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ จำกัด ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในกับเด็กๆในมูลนิธิเด็ก

ทุนการศึกษาสำหรับบุตรหลาน INTER

ทุนการศึกษาสำหรับบุตรหลาน INTER

20 มิถุนายน 2558

บริษัท อินเตอร์ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ จำกัด จัดพิธีมอบทุนการศึกษาเรียนดีให้กับบุตรพนักงานขึ้นเป็นปีแรก ในระดับชั้นประถมศึกษาและ มัธยมศึกษาซึ่งเป็นการส่งเสริมการศึกษาและเป็นกำลังใจสำหรับบุตรพนักงานที่มีผลการเรียนดี