สืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา

สืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา

25 กรกฎาคม 2558

บริษัท อินเตอร์ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญในการสืบสานประเพณีที่ดีงามของไทย  จึงจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ณ วัดราษฎร์บำรุง

เปลี่ยนหลอดไฟให้ชุมชน

เปลี่ยนหลอดไฟให้ชุมชน

15-20 มิถุนายน 2558

บริษัท อินเตอร์ แปซิฟิคเปเปอร์ จำกัด จัดทำโครงการ “เปลี่ยนหลอดไฟให้สังคม” ให้กับชุมชนหมู่ที่ 4 ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ซึ่งมีการเปลี่ยนหลอดไฟที่ชำรุด ซ่อมแซมสายไฟ ปลั๊กไฟ รวมทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุด