แบ่งปันรอยยิ้มด้วยมื้อกลาง

แบ่งปันรอยยิ้มด้วยมื้อกลาง

26 สิงหาคม 2558

บริษัท อินเตอร์ แปซิฟิค เปเปอร์ จำกัด ได้จัดทำโครงการ “เลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก” พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียนที่ โรงเรียนวัดมูลเหล็ก ต.บ้านสร้างอ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ร้อยยิ้มที่น่ารักของเด็กๆ เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์แห่งความสุขของเรา

น้ำดื่ม เพื่อชุมชน

น้ำดื่ม เพื่อชุมชน

กรกฎาคม 2558

บริษัท อินเตอร์ แปซิฟิค เปเปอร์ จำกัด ได้จัดทำโครงการ “น้ำดื่ม เพื่อชุมชน” โดยทำโครงการในเขตชุมชน หมู่ที่ 11  หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี เพื่อบรรเทาทุกข์ชาวบ้านในช่วงหน้าแล้งที่ประสบปัญหาน้ำในแม่น้ำเค็ม

ถวายเทียนพรรษา

ถวายเทียนพรรษา

30 กรกฎาคม 2558

บริษัท อินเตอร์ แปซิฟิค เปเปอร์ จำกัด ได้จัดทำโครงการ “ถวายเทียนพรรษา″ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ณ วัดมูลเหล็ก ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี