การเยี่ยมชมโรงงานของสถาบันวิศวกรรมการพิมพ์มหาวิทยาลัยสยาม

การเยี่ยมชมโรงงานของสถาบันวิศวกรรมการพิมพ์มหาวิทยาลัยสยาม

26 กันยายน 2558

บริษัท อินเตอร์ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์จำกัด ได้ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาสถาบันวิศวกรรมการพิมพ์ มหาวิทยาลัยสยาม

เพื่อศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการผลิต การพิมพ์ การควบคุมคุณภาพ และการใช้งานที่ถูกวิธีของบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูก เป็นการเปิดโอกาสที่นักศึกษาได้สัมผัสประสบการณ์จริงมากกว่าในห้องเรียน

บริษัท อินเตอร์ แปซิฟิค เปเปอร์ จำกัด ร่วมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาด

บริษัท อินเตอร์ แปซิฟิค เปเปอร์ จำกัด ร่วมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาด

24 กันยายน 2558

ชาวบริษัท อินเตอร์ แปซิฟิค เปเปอร์ จำกัด ร่วมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาด ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี

ปันรัก ณ บ้านเด็กอ่อนพญาไท

ปันรัก ณ บ้านเด็กอ่อนพญาไท

19 กันยายน 2558

บริษัท อินเตอร์ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ จำกัด ร่วมใจบริจาคเงินและสิ่งของที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือเด็กๆ ณ บ้านเด็กอ่อนพญาไท เพื่อให้พวกเขาได้รับสิ่งที่ดีและเป็นอนาคตของชาติที่มีคุณภาพ

Page 1 of 212