Archive for November 20, 2015

“เปิดบ้านอินเตอร์” ต้อนรับ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

“เปิดบ้านอินเตอร์” ต้อนรับ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

19 พฤศจิกายน 2558

นับเป็นโอกาสอันดีที่บริษัทฯ ได้ต้อนรับคณะนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (ภาควิชาการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวน 66 คน ซึ่้งเป็นปีที่ 2 สำหรับการเข้าเยี่ยมชมอย่างต่อเนื่อง เพื่อฟังคำบรรยายและเยี่ยมชมโรงงานเกี่ยวกับกระบวนการผลิต การพิมพ์ การควบคุมคุณภาพ และการใช้งานที่ถูกวิธีของบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูก เป็นการเปิดโอกาสที่ให้นักศึกษาได้สัมผัสประสบการณ์จริง