Archive for January 11, 2016

บริษัท อินเตอร์ แปซิฟิค เปเปอร์ จำกัด ทำโครงการ “น้ำดื่มจากใจอินเตอร์”

บริษัท อินเตอร์ แปซิฟิค เปเปอร์ จำกัด ทำโครงการ "น้ำดื่มจากใจอินเตอร์"

28 ธันวาคม 2558

บริษัท อินเตอร์ แปซิฟิค เปเปอร์ จำกัด ทำโครงการ “น้ำดื่มจากใจอินเตอร์” มอบน้ำดื่ม INTER จำนวน 50 แพค ให้จุดบริการประชาชนในเขต อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี เพื่อใช้ในช่วงเทศกาลปีใหม่