Archive for January 13, 2016

วันเด็ก…อินเตอร์

วันเด็ก...อินเตอร์

9 มกราคม 2559

วันเด็กแห่งชาติในปีนี้ IFCสนับสนุนของรางวัลสำหรับการจัดกิจกรรมวันเด็กที่ทางโรงเรียนวัดม่วงและสน.เพชรเกษมได้จัดขึ้น อีกทั้งได้เรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะด้วยการเล่นเกมกับเด็กๆในชุมชนใกล้เคียง เพื่อสร้างความสนุกและให้เด็กๆได้ตระหนักถึงหน้าที่ของตนเองที่มีความสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต