IPP สนับสนุนน้ำดื่มอินเตอร์ช่วงเทศกาลสงกราต์ ให้กับ สภ.บ้านสร้าง

IPP สนับสนุนน้ำดื่มอินเตอร์ช่วงเทศกาลสงกราต์ ให้กับ สภ.บ้านสร้าง

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559

บริษัท อินเตอร์ แปซิฟิค เปเปอร์ จำกัด ทำโครงการ “น้ำดื่มจากใจ IPP” มอบน้ำดื่ม INTER จำนวน 50 แพค ให้จุดบริการประชาชนในเขต อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี เพื่อใช้ในช่วงเทศกาลสงกราต์

IFC สนับสนุนงานเทศกาลสงกรานต์ประจำปีกับสำนักงานเขตบางแค

IFC สนับสนุนงานเทศกาลสงกรานต์ประจำปีกับสำนักงานเขตบางแค

8 เมษายน 2559

บริษัท อินเตอร์ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ จำกัด มอบน้ำดื่ม INTER พร้อมชุดต้อนรับสงกรานต์ แก่สำนักงานเขตบางแค เพื่อสนับสนุนงานเทศกาลสงกรานต์ประจำปี