“เปิดบ้านอินเตอร์” ต้อนรับ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

“เปิดบ้านอินเตอร์” ต้อนรับ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

4 พฤษภาคม2559

นับเป็นโอกาสอันดีที่บริษัท อินเตอร์ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์จำกัด ได้ต้อนรับคณะนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จำนวน 20 คน นับเป็นปีแรกสำหรับการเข้าเยี่ยมชมเพื่อรับฟังคำบรรยายเกี่ยวกับกระบวนการผลิต การพิมพ์ การควบคุมคุณภาพ และการใช้งานที่ถูกวิธีของบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูก ตลอดจนการเข้าเยี่ยมชมโรงงาน เป็นการเปิดโอกาสที่นักศึกษาได้สัมผัสประสบการณ์จริง