คัดแยกขยะ เพื่อชุมชนน่าอยู่

คัดแยกขยะ เพื่อชุมชนน่าอยู่

6 มิถุนายน 2559

ปัญหาการทิ้งขยะพบได้ทุกสถานที่ ซึ่งการทิ้งขยะให้ถูกวิธีควรเริ่มจากการคัดแยก ด้วยเหตุนี้ทางบริษัทฯ จึงร่วมกิจกรรม “วันสิ่งแวดล้อมโลก” กับโรงเรียน วัดราษฎร์บำรุง เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน ที่ผ่านมา เพื่อสนับสนุนกล่องขยะในการคัดแยกภายในห้องเรียนก่อนเข้าสู่โรงคัดแยกขยะส่วนกลาง พร้อมทำกิจกรรมสนุกๆโดยให้เด็กนักเรียนมาเล่นเกมคัดแยกขยะ ร่วมตอบคำถาม และแจกรางวัล ซึ่งน้องๆต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมาก