IFCได้รับรางวัล CSR-DIW Award ต่อเนื่องเป็นปีที่3

IFCได้รับรางวัล CSR-DIW Award ต่อเนื่องเป็นปีที่3

28กรกฎาคม 2559

จากความมุ่งมั่นและตั้งใจ ในการดำเนินกิจกรรมเพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัท อินเตอร์ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ จำกัด นำทีมโดยคุณกิตติศักดิ์ รังนกใต้ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เข้ารับรางวัล CSR-DIW Continuous Award 2016 ต่อเนื่องเป็นปีที่3 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนบอลรูม อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี นั่นเป็น การตอกย้ำการดำเนินธุรกิจด้านบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกควบคู่ไปกับการใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

เปิดบ้านอินเตอร์”ต้อนรับ วิทยาลัยเทคโนโลยี ดอนบอสโก (กรุงเทพมหานคร)

เปิดบ้านอินเตอร์”ต้อนรับ วิทยาลัยเทคโนโลยี ดอนบอสโก (กรุงเทพมหานคร)

26 กรกฎาคม 2559

นับเป็นโอกาสอันดีที่บริษัท อินเตอร์ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์จำกัด ได้ต้อนรับคณะนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก จำนวน 20 คน นับเป็นปีแรกสำหรับการเข้าเยี่ยมชมเพื่อรับฟังคำบรรยายเกี่ยวกับกระบวนการผลิต การพิมพ์ การควบคุมคุณภาพ และการใช้งานที่ถูกวิธีของบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูก ตลอดจนการเข้าเยี่ยมชมโรงงาน เป็นการเปิดโอกาสที่นักศึกษาได้สัมผัสประสบการณ์จริง และสถาบันนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้บกพร่องทางการได้ยินร่วมเรียนรู้ทักษะ ความรู้ และฝึกปฏบัติเพื่องานจริงอีกด้วย

อินเตอร์ถวายเทียนพรรษา

อินเตอร์ถวายเทียนพรรษา

18 กรกฎาคม 2559
บริษัท อินเตอร์ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญในการสืบสานประเพณีที่ดีงามของไทยจึงจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ณ วัดทองเนียม

Page 1 of 212