“IFC” รับรางวัล“พัฒนาการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2559

“IFC” รับรางวัล“พัฒนาการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2559

24สิงหาคม 2016

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ ของ บริษัท อินเตอร์ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ จำกัด กับ รางวัลระดับประเทศ รางวัล “พัฒนาการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2559” ด้านความร่วมมือภายในโซ่อุปทาน ณ ศูนาย์ราชการกรุงเทพ ระบบนี้จะช่วยให้การบริหารสินค้าและส่งมอบมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

11 สิงหาคม 2559

IFC ร่วมใจสนับสนุนกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กับสำนักงานเขตบางแค โดยสนับสนุนน้ำดื่มเพื่อถวายมื้อเช้าและร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาตินับเป็นโอกาสสำคัญที่ชาวอินเตอร์ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจนี้