ปันรัก ณ บ้านเด็กอ่อนพญาไทปีที่ 2

ปันรัก ณ บ้านเด็กอ่อนพญาไทปีที่ 2

17 กันยายน 2559

บริษัท อินเตอร์ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ จำกัด ร่วมใจบริจาคเงินและสิ่งของที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือเด็กๆ ณ บ้านเด็กอ่อนพญาไท เพื่อให้พวกเขาได้รับสิ่งที่ดีและเป็นอนาคตของชาติที่มีคุณภาพ