โครงการกองทุนการศึกษา อินเตอร์เพื่อน้องเรียนเก่ง

โครงการกองทุนการศึกษา อินเตอร์เพื่อน้องเรียนเก่ง

17 มิถุนายน 25560

บริษัท อินเตอร์ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ จำกัด จัดพิธีมอบทุนการศึกษาอินเตอร์เพื่อน้องเรียนเก่ง “ประจำปี 2560″ เพื่อเป็นกำลังใจสำหรับบุตรพนักงานที่มีผลการเรียนดี โดยกรรมการผู้จัดการ คุณสมชาย รังนกใต้ ให้เกียรติมามอบทุนการศึกษาและฝากข้อคิดให้ทุกคนพยายามค้นหาแนวทาง เพื่อประสบความสำเร็จได้โดยเร็ว”

“เปิดบ้านอินเตอร์”ต้อนรับ มหาวิทยาลัยสยาม

“เปิดบ้านอินเตอร์”ต้อนรับ มหาวิทยาลัยสยาม

3 มิถุนายน2560

เราได้มีโอกาส เปิดบ้านอินเตอร์”ต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษาจากสถาบันวิศวกรรมการพิมพ์ มหาวิทยาลัยสยาม จำนวน 13 คนจึงเป็นโอกาสที่นักศึกษาได้หาความรู้จริงและประสบการณ์ที่ดีจากการปฏิบัติงานจริง ซึ่งมากกว่าการเรียนในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว ซึ่งน้องๆได้ให้ความสนใจในการเรียนรู้เกี่ยวกับ กระบวนการผลิต และขั้นตอนการพิมพ์กระดาษลูกฟูก รวมถึง การควบคุมคุณภาพ และการทดสอบกระดาษ