IFC สนับสนุนงานเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2561 กับสำนักงานเขตบางแค

IFC สนับสนุนงานเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2561 กับสำนักงานเขตบางแค

11 เมษายน 2561

บริษัท อินเตอร์ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ จำกัด มอบน้ำดื่ม INTER พร้อมชุดต้อนรับสงกรานต์ แก่สำนักงานเขตบางแค เพื่อสนับสนุนงานเทศกาลสงกรานต์ประจำปี