อินเตอร์ร่วมใจเปลี่ยนของที่ไม่ใช้แล้วให้มีคุณค่า

อินเตอร์ร่วมใจเปลี่ยนของที่ไม่ใช้แล้วให้มีคุณค่า

19 พฤษภาคม 2561

ชาวอินเตอร์ร่วมใจบริจาคไส้ลูกแม๊กซ์ ห่วงอะลูเมียม CD มอบให้แก่ สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล เพื่อผลิตเป็นไม้เท้าและขาเทียมให้กับผู้พิการ อนึ่งชาวอินเตอร์ได้ตระหนักถึง พื้นฐาน 5ส และหลักการ 3 R นอกเหนือจากช่วยลดปริมาณขยะแล้วยังเพิ่มมูลค่าเพื่อเกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นได้อีกทาง  “ มาเปลี่ยนของที่ไม่ใช้แล้วให้มีคุณค่าเพื่อเกิดประโยชน์แก่สังคมกันเถอะ ” #ขอบคุณผู้ร่วมบริจาคและผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน #ชาวอินเตอร์