ชาวอินเตอร์ร่วมใจถวายเทียนเทศกาลเข้าพรรษา

ชาวอินเตอร์ร่วมใจถวายเทียนเทศกาลเข้าพรรษา

26 กรกฎาคม 2561

อิ่มบุญ สุขใจกันถ้วนหน้า สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม ชาวอินเตอร์ร่วมใจถวายเทียน หลอดไฟ สังฆทาน เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ณ วัดระฆังพรหมรังสี