“เปิดบ้านอินเตอร์” ต้อนรับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

"เปิดบ้านอินเตอร์” ต้อนรับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

เปิดบ้านต้อนรับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

2 ตุลาคม 2561
บริษัทฯ ได้มีโอกาส “เปิดบ้านอินเตอร์” ต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษาจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จำนวน 11 ท่าน เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆ นักศึกษาได้ศึกษาหาความรู้และประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริง ซึ่งมากกว่าการเรียนในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวก่อนจะก้าวเข้าสู่วัยทำงาน ซึ่งน้องๆให้ความสนใจในการเรียนรู้เกี่ยวกับ กระบวนการผลิตแผ่นลูกฟูก ขั้นตอนการพิมพ์ การควบคุมคุณภาพ การทดสอบกระดาษ และยังได้ร่วมเล่นเกมส์ตอบคำถาม พร้อมรับของที่ระลึกกลับทุกคนด้วย