โครงการ H&M INTER “ปันรัก สู่ผู้พิการ”

โครงการ H&M INTER “ปันรัก สู่ผู้พิการ”

7 มีนาคม 2562
อินเตอร์ได้มีกิจกรรมดีๆเพื่อสังคม นำทีมโดย ตัวแทนจากทีม CSR และ H&M Society ซึ่งได้นำปฏิทินไปบริจาคเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียน รวมทั้งเสื้อผ้า ของใช้ และขนมเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิช่วยคนตาบอดฯ ร่วมไปถึงได้ร่วมใจบริจาค ไส้ลูกแม๊กซ์กับห่วงอะลูเมียมแก่สำนักงานเขตบางแค โดยจะส่งต่อสิ่งของที่บริจาคนี้ให้กับมูลนิธิขาเทียมเพื่อผลิตไม้เท้าและขาเทียมให้แก่ผู้พิการฯ ซึ่งเป็นการนำพื้นฐาน 5ส และหลักการ 3 R มาช่วยลดปริมาณขยะและเพิ่มประโยชน์แก่ผู้อื่นได้อีกทาง
“มาเปลี่ยนของที่ไม่ใช้แล้วให้มีคุณค่า เพื่อเกิดประโยชน์แก่สังคมกันเถอะ

สามารถติดตามรูปกิจกรรมดีๆได้ที่ facebook: https://www.facebook.com/InterFibreContainer/