IFC สนับสนุนงานเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2562 กับสำนักงานเขตบางแค

IFC สนับสนุนงานเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2562 กับสำนักงานเขตบางแค

11 เมษายน 2562

บริษัท อินเตอร์ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ จำกัด มอบน้ำดื่ม INTER และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป แก่สำนักงานเขตบางแค
เพื่อสนับสนุนงานเทศกาลสงกรานต์ประจำปี และ ตัวแทนบริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมทําบุญใส่บาตร
ทรงน้ําพระพุทธรูปและพระสงฆ์
เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอีนดีงาม …งานนี้อิ่มบุญ อิ่มใจกันถ้วนหน้าค่า
สามารถติดตามรูปกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/InterFibreContainer/