อินเตอร์สัญจร ณ โรงเรียนปัญญาวรคุณ

อินเตอร์สัญจร ณ โรงเรียนปัญญาวรคุณ

28 พฤษภาคม 2562

นับเป็นโอกาสอันดีที่ทางบริษัท อินเตอร์ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ จำกัด ได้เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนปัญญาวรคุณ
พร้อมบรรยายความรู้ เรื่อง เมื่อโลกหมุนเข้าสู่ “ยุคดิจิทัล” นอกจากความรู้ที่เด็กนักเรียนกว่า 500 คนได้รับ
ยังได้สนุกกับเกมส์และรับของที่ระลึกจากพี่ๆชาวอินเตอร์ซึ่งเป็นศิษย์เก่าในอดีตอีกด้วย

สามารถติดตามรูปกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/InterFibreContainer/notifications/

ธรรมะสุขใจ

ธรรมะสุขใจ

8 พฤษภาคม 2562

พนักงานชาวอินเตอร์ จัดกิจกรรม “ธรรมะสุขใจ” โดยนิมนต์พระพยอม กัลยาโณ เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว และประธานมูลนิธิสวนแก้ว เข้ารับบิณฑบาตรและให้ธรรมะในหัวข้อ “ทำงานอย่างไรให้มีความสุข” โอกาสนี้บริษัทฯ ยังมอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ไม่ได้ใช้งาน รวมไปถึง ขยะรีไซเคิล พร้อมร่วมบริจาคทุนทรัพย์และสนับสนุบ ผลิตภัณฑ์ในโครงการของวัด… งานนี้ อิ่มท้อง อิ่มบุญ และยังได้ข้อคิดดีๆนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างสุขใจ ติดตามรูปกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/InterFibreContainer/