อินเตอร์ กรุ๊ป แพคเกจจิ้ง สนับสนุนทุนการศึกษาแก่โรงเรียนปัญญาวรคุณ

อินเตอร์ กรุ๊ป แพคเกจจิ้ง สนับสนุนทุนการศึกษาแก่โรงเรียนปัญญาวรคุณ

19 มิถุนายน 2562

อินเตอร์ กรุ๊ป แพคเกจจิ้ง สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนปัญญาวรคุณ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ บนพื้นฐานการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม

กิจกรรม “ซอย63 น่าอยู่”

กิจกรรม "ซอย63 น่าอยู่"

1 มิถุนายน 2562

จิตอาสาชาวอินเตอร์และพี่ๆ จาก ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ สำนักงานเขตบางแค รวมเกือบ 40 คน มาร่วมแสดงพลังในกิจกรรม “ซอย63 น่าอยู่” ได้อย่างลุล่วง โดยช่วยกันเก็บขยะ และทำความสะอาดริมถนน
ตั้งแต่ ซอยปูเค็ม จนถึง โค้งถนนสน.เพชรเกษม  เพื่อให้ชุมชนที่เราอาศัยอยู่สะอาดและน่าอยู่ โดยตลอดเวลาที่ร่วมทำกิจกรรมกันนั้นเต็มไปด้วยความยิ้มแย้มที่แจ่มใสของจิตอาสาทุกคนอย่างถ้วนหน้า และที่สำคัญเหนืออื่นใด คือ กิจกรรมนี้อยากสร้างความตระหนักและปลูกฝังจิตสำนึกในการใส่ใจสิ่งแวดล้อมร่วมกันเพื่อคืนความสุขแก่ชุมชน

สามารถติดตามรูปกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่

:https://www.facebook.com/InterFibreContainer/