“เปิดบ้านอินเตอร์”ต้อนรับ มหาวิทยาลัยสยามและมหาวิทยาลัยชิบะจากประเทศญี่ปุ่น

“เปิดบ้านอินเตอร์”ต้อนรับ มหาวิทยาลัยสยามและมหาวิทยาลัยชิบะจากประเทศญี่ปุ่น

20 กันยายน 2562

นับเป็นโอกาสอันดีในการ “เปิดบ้านอินเตอร์”ต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนระหว่างมหาวิทยาลัยสยามและมหาวิทยาลัยชิบะจากประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งหมด 9 ท่าน

เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่ดีในการปฏิบัติงานจริง ของกระบวนการพิมพ์ระบบดิจิตอลและขั้นตอนการผลิตแผ่นและกล่องกระดาษลูกฟูก