“เปิดบ้านอินเตอร์” ต้อนรับ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยสยาม

“เปิดบ้านอินเตอร์” ต้อนรับ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยสยาม

28 พฤศจิกายน 2562
บริษัท อินเตอร์ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ จำกัด ได้มีโอกาส “เปิดบ้านอินเตอร์” ต้อนรับ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยสยามพร้อมนักศึกษาทวิภาคี
รวม 9 ท่าน เพื่อเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตและงานพิมพ์ ของกระบวนการพิมพ์ระบบดิจิตอลและขั้นตอนการผลิตแผ่นและกล่องกระดาษลูกฟูกจากประสบการณ์จริง
ติดตามรูปกิจกรรมได้ที่ : https://www.facebook.com/InterFibreContainer/