โครงการ “INTERปันน้ำใจแด่น้องผู้พิการ” ปีที่7

โครงการ “INTERปันน้ำใจแด่น้องผู้พิการ” ปีที่7

18 มีนาคม 2563

ตัวแทนชางอินเตอร์ได้มอบปฏิทินเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนรวม ทั้งเสื้อผ้า ของใช้ และขนม แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดฯ เพื่อสร้างรอยยิ้มและมอบโอกาสให้แก่เด็กๆผู้พิการทางสายตา โดยทางมูลนิธิฯ ได้กล่าวขอบคุณเพื่อนพนักงานชาวอินเตอร์ที่ร่วมใจกันบริจาคสิ่งของในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นโครงการดีดีที่ได้ทำติดต่อกันเป็นปีที่ 7