INTER : การให้คือการแบ่งปัน#1

INTER : การให้คือการแบ่งปัน#1

28 พฤษภาคม 2563
นายกิตติศักดิ์ รังนกใต้ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและตัวแทนชาวอินเตอร์ ร่วมกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ สำนักงานเขตบางแค ดำเนินกิจกรรม “ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19” เพื่อสนับสนุนสิ่งของยังชีพและแจกจ่ายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา-19 โดยเฉพาะผู้พิการที่ชุมชนฤทธิ์พัฒนา เขตบางแค
สามารถติดตามรูปกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ :https://www.facebook.com/InterFibreContainer/

อินเตอร์ และ เชฟช้อย ส่งมอบ “สินค้าบริโภค อุปโภค ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวัน” เพื่อผู้ได้รับผลกระทบวิกฤตโควิด – 19

อินเตอร์ และ เชฟช้อย ส่งมอบ “สินค้าบริโภค อุปโภค ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวัน” เพื่อผู้ได้รับผลกระทบวิกฤตโควิด – 19

12 พฤษภาคม 2563

ตัวแทนของบริษัท อินเตอร์ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ จำกัด และบริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเชฟช้อย จำกัด เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน “สินค้าบริโภค อุปโภค ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวัน” เพื่อแทนความห่วงใย ให้กับพี่ๆ น้องๆ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา-19 แก่ทีมงานโควิค รีลีฟ ที่ศูนย์การเรียนรู้ฟอร์ดเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม (FRECกรุงเทพฯ