INTER : การให้คือการแบ่งปัน #3

INTER : การให้คือการแบ่งปัน #3

23 มิถุนายน 2563

ชาวอินเตอร์รู้สึกห่วงใยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา-19 จึงขอร่วมกับสำนักงานเขตบางแค และผู้สนับสนุนใจดี ส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1,500 ชุด ณ วัดม่วง เขตบางแค
นอกจากนี้ บริษัทฯยังได้เปิดบูธรับสมัครงานเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชนที่ตกงานอีกด้วย
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและให้กำลังใจแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบโควิค

สามารถติดตามรูปกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ :https://www.facebook.com/InterFibreContainer/