“เปิดบ้านอินเตอร์” ต้อนรับ มหาวิทยาลัยสยาม

“เปิดบ้านอินเตอร์” ต้อนรับ มหาวิทยาลัยสยาม

10 ตุลาคม 2563

บริษัท อินเตอร์ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ จำกัด ได้มีโอกาส “เปิดบ้านอินเตอร์” ต้อนรับ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยสยามพร้อมนักศึกษาทวิภาคี รวม 6 ท่าน เพื่อเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตและงานพิมพ์ระบบดิจิตอล พร้อมขั้นตอนการผลิตแผ่นและกล่องกระดาษลูกฟูกจากประสบการณ์จริง

สามารถติดตามรูปกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ :https://www.facebook.com/InterFibreContainer/