เกี่ยวกับเรา

กลุ่มบริษัทอินเตอร์ เป็นผู้เชี่ยวชาญการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากกระดาษลูกฟูก ประกอบด้วย…

บริษัท อินเตอร์ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ จำกัด, บริษัท อินเตอร์ แปซิฟิค เปเปอร์ จำกัด และ บริษัท อินเตอร์ อิสเทิร์น คอนเทนเนอร์ จำกัด

บริษัท อินเตอร์ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์  เป็นผู้ผลิตแผ่นและกล่องบรรจุภัณฑ์ กระดาษลูกฟูกครบวงจร ภายใต้มาตรฐานคุณภาพระดับสากล

บริษัท อินเตอร์ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ จำกัด
(INTER FIBRE CONTAINER CO.,LTD: IFC)

บริษัท อินเตอร์ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ จำกัด ตั้งอยู่เขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ผลิตแผ่นและกล่องบรรจุภัณฑ์ กระดาษลูกฟูกครบวงจร ภายใต้มาตรฐานคุณภาพระดับสากล พร้อมบุคลากรทีมีความชำนาญและวัตถุดิบที่มีการคัดสรรคุณภาพ ผ่านเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย เพื่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งการใช้งาน ความสวยงาม และคุ้มค่าต่องบประมาณ ด้วยการนำแผ่นกระดาษลูกฟูกทั้ง 3 ชั้น ชนิดลอน B, C, E และชนิด 5 ชั้น ลอน BC และ EC มาผลิตบรรจุภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า

บริษัท อินเตอร์ แปซิฟิค เปเปอร์ จำกัด เป็นบริษัทต้นน้ำในการผลิตกระดาษคราฟท์ จากเยื่อรีไซเคิลโดยเทคโนโลยีสมัยใหม่ของเครื่อง Mitsubishi : beloit ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

บริษัท อินเตอร์ แปซิฟิค เปเปอร์ จำกัด
(INTER PACIFIC PAPER CO.,LTD: IPP)

ตั้งอยู่ที่อำเภอ บ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี เป็นบริษัทต้นน้ำในการผลิตกระดาษคราฟท์ จากเยื่อรีไซเคิลโดยเทคโนโลยีสมัยใหม่ของเครื่อง Mitsubishi Beloit ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลโดยมาตรฐาน QCS และ DCS และมีโรงงานไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพในการเผาไหม้ถึง 89% ช่วยลดการปล่อย Sulfur Oxide และ Nitrogen Oxide สู่ชั้นบรรยากาศพร้อมทั้งติดตั้งระบบดักฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตย์ ที่สามารถดักฝุ่นได้ถึง 99.9% และเราได้นำน้ำที่บำบัดจากขั้นตอนการพิมพ์ กลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการผลิต 100%

บริษัท อินเตอร์ อิสเทิร์น คอนเทนเนอร์ จำกัด มีเทคโนโลยีเครื่องเดินกระดาษลูกฟูกที่มีหน้ากว้าง 2.5 เมตรซึ่งถือเป็นว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และตอบสนองความต้องการอันหลากหลายด้วยเครื่องจักรคุณภาพสูงและระบบ Flexo ที่สามารถพิมพ์ได้ถึง 4 สีในครั้งเดียว

บริษัท อินเตอร์ อิสเทิร์น คอนเทนเนอร์ จำกัด
(INTER EASTERN CONTAINER CO.,LTD: IEC)

ตั้งอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีฐานการผลิตในภาคตะวันออก ที่มีเทคโนโลยีเครื่องเดินกระดาษลูกฟูกที่มีหน้ากว้าง 2.5 เมตรซึ่งถือเป็นว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และตอบสนองความต้องการอันหลากหลายด้วยเครื่องจักรคุณภาพสูงและระบบ Flexo ที่สามารถพิมพ์ได้ถึง 4 สีในครั้งเดียว

ปรัชญาองค์กร

วิสัยทัศน์ & พันธกิจ

นโยบายคุณภาพ

ทำไมถึงเลือกเรา

อีบุ๊ค