ความรู้

Flat Crush Resistance

Flat Crush Resistance

ความต้านทานแรงกดลอนลูกฟูกในแนวนอน หมายถึง ความสามารถของลอนลูกฟูกในแผ่นกระดาษลูกฟูกที่ต้านทานแรงกดลงบนลอนลูกฟูก ในแนวราบจนลอนเสียรูป มีหน่วยเป็น กิโลแรงต่อตารางเซนติเมตร (Kgf/cm2) ความสัมพันธ์กับความสามารถในการรับน้ำหนักกดทับและการป้องกันการกระแทก

Bursting Strength

Bursting Strength

ความต้านทานแรงดันทะลุ หมายถึง ความสามารถของกระดาษหรือแผ่นกระดาษลูกฟูกที่จะต้านแรงดันที่กระทำบนแผ่นทดสอบด้วยอัตราที่เพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอจนทำให้แผ่นทดสอบนั้นขาดภายใต้สภาวะที่กำหนด มีหน่วยเป็น กิโลปาสกาล (kPa) หรือกิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร (kgf/cm2)หรือปอนด์ต่อตารางนิ้ว (psi) โดยทั่วไปแล้วค่าความต้านแรงดันทะลุจะขึ้นอยู่กับ ชนิด สัดส่วน การเตรียมเส้นใยและปริมาณเส้นใยรวมทั้งสารในแผ่นกระดาษ มีความสัมพันธ์กับความต้านแรงดึงขาดและความต้านแรงฉีกขาดและจะชี้บอกถึงความเหนียว หรือคุณภาพของ กระดาษที่ใช้ทำผิวกล่องและสัมพันธ์โดยตรงกับการใช้งาน

Moisture content

Moisture content

ปริมาณความชื้นของกระดาษ หมายถึง น้ำหนักของน้ำในกระดาษ, แผ่นกระดาษลูกฟูก ความสัมพันธ์กับการใช้งานเรื่องคุณสมบัติต่างๆ ของกระดาษ ปริมาณความชื้นเปลี่ยนไปตามสภาพอากาศ เมื่ออากาศมีความชื้นสัมพัทธ์สูงขึ้น ปริมาณความชื้นในกระดาษก็สูงขึ้นตามไปด้วย และมีผลต่อความแข็งแรงของกล่องกระดาษลูกฟูก ควรมีปริมาณความชื้น < 10%

Page 2 of 41234