ความรู้

Cobb Test

Cobb Test

การดูดซึมน้ำ หมายถึง เป็นค่าที่บอกความสามารถในการดูดซึมน้ำของกระดาษในพื้นที่ 1 ตารางเมตรภายในระยะเวลาที่กำหนด มีหน่วยเป็น กรัมต่อตารางเมตร (g/m2) ซึ่งจะมีผลต่อความแข็งแรงของกระดาษลุกฟูก เครื่องมือที่ให้ทดสอบคือ Cobb Tester

Compression Strength

Compression Strength

ความต้านทานแรงกดของกล่องกระดาษลูกฟูก หมายถึง ความสามารถของกระดาษลูกฟูกในการต้านแรงกดที่กระทำบนกล่องจนกระดาษลูกฟูกนั้นเสียรูปหรือรับแรงกดต่อไปอีกไม่ได้ มีหน่วยเป็น นิวตัน (N) หรือกิโลกรัมแรง (kgf)

ประโยชน์ของกล่องกระดาษลูกฟูก

ประโยชน์ของกล่องกระดาษลูกฟูก

กล่องกระดาษลูกฟูกได้รับความนิยมใช้ในการบรรจุผลิตภัณฑ์ การจัดส่งผลิตภัณฑ์ แทบทุกชนิด ด้วยหน้าที่หลักของกล่องกระดาษลูกฟูก มีดังนี้

  • กล่องกระดาษลูกฟูกมีความสามารถในการปกป้องรักษาผลิตภัณฑ์ที่ดีเยี่ยม ได้ผ่านการทดสอบแรงกระแทก ความทนทานต่อการตกจากที่สูง ความทนทานต่อการสั่นสะเทือน มีคุณสมบัติเพียงพอสามารถป้องกันผลิตภัณฑ์ระหว่างการขนส่ง ขนย้าย สามารถทำรูปแบบตามความต้องการของลูกค้า ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์มีความต้องการรูปแบบพิเศษ เช่น ผลิตภัณฑ์น้ำหนักมาก ผลิตภัณฑ์แตกหักง่าย หรือผลิตภัณฑ์เป็นวัตถุอันตราย
  • กล่องกระดาษลูกฟูกถูกออกแบบให้สามารถนำมาเรียงซ้อนกันได้สามารถทนต่อแรงกดทั้งด้านบนและด้านข้าง รวมถึงมีการทดสอบความสามารถในการทนต่อแรงดันทะลุ
  • กล่องกระดาษลูกฟูกสามารถถูกออกแบบให้มีรูปแบบโครงสร้างและขนาดได้ตามที่ลูกค้าต้องการได้หลากหลาย พร้อมทั้งสามารถนำมาพิมพ์ข้อความและรูปภาพลงบนตัวกล่องกระดาษลูกฟูกให้มีสีสันสวยงาม น่าสนใจ เพื่อช่วยทำให้กับตัวผลิตภัณฑ์เด่นชัดขึ้น ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ที่ทันสมัย
  • กล่องกระดาษลูกฟูกมีน้ำหนักเบา ทนทาน ราคาประหยัด และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
Page 3 of 41234