ความรู้

การออกแบบโครงสร้างกล่องกระดาษลูกฟูก

การออกแบบโครงสร้างกล่องกระดาษลูกฟูก

การออกแบบโครงสร้าง เกี่ยวกับ ความแข็งแรง เกรดกระดาษ แกรมกระดาษ และชนิดของลอน ขนาดของกล่องกระดาษลูกฟูก รวมทั้งรูปทรงของกล่อง มีความสัมพันธ์กับการเลือกใช้งานแต่ละประเภท

คุณสมบัติลอนกระดาษลูกฟูก

B C E

การเรียงซ้อน

พอใช้ ดี แย่

คุณภาพการพิมพ์

ดี พอใช้ ดีมาก
Die cut ดี พอใช้

ดีมาก

การเก็บคงคลัง

ดี พอใช้ แย่
การทับเส้น การขึ้นรูป ดี พอใช้

ดีมาก

แรงกดลอนลูกฟูกในแนวนอน พอใช้ พอใช้

พอใช้

ปัจจัยที่มีผลต่อการออกแบบโครงสร้างกล่องกระดาษลูกฟูก

ปัจจัยที่มีผลต่อการออกแบบโครงสร้างกล่องกระดาษลูกฟูก

การใช้งานของกล่องกระดาษลูกฟูก ซึ่งเป็นภาชนะที่ใช้สำหรับขนส่งผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตส่งถึงผู้ใช้ปลายทาง กล่องกระดาษลูกฟูกต้องเผชิญกับสภาวะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องนี้บางส่วนก็เป็นสาเหตุปัจจัยที่ทำให้กล่องกระดาษลูกฟูกสูญเสียคุณภาพไปได้
ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อคุณภาพกล่องกระดาษลูกฟูกก่อนการเลือกกระดาษทำกล่องกระดาษลูกฟูก

 • ค่าความชื้นในอากาศ ปริมาณความชื้นเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพอากาศ เมื่ออากาศมีความชื้นสัมพัทธ์สูงขึ้น ปริมาณความชื้นในกระดาษก็สูงขึ้นตามไปด้วย และมีผลต่อความแข็งแรงของกล่องกระดาษลูกฟูกทำให้ทนต่อแรงกดได้น้อยลง
 • ระยะเวลาการกองเก็บกล่องกระดาษลูกฟูก เมื่อระยะระยะเวลาการกองเก็บกล่องกระดาษลูกฟูกมากขึ้น ทำให้กล่องกระดาษลูกฟูกทนต่อแรงกดได้น้อยลง
 • ลักษณะการวางซ้อนของกล่องกระดาษลูกฟูก รวมถึงลักษณะของพื้นที่ที่กล่องถูกวางไว้ จะมีผลต่อความสามารถต้านทานแรงกดของกล่องกระดาษลูกฟูก
  ลักษณะการวางเรียงซ้อน % BCT ที่เหลือ fS
  ไม่วางบนกระบะ เรียงซ้อนขนานกัน 85 0.85
  ไม่วางบนกระบะ เรียงซ้อนไขว้กัน 60 0.60
  วางบนกระบะ เรียงซ้อนขนานกัน 75 0.75
  วางบนกระบะ เรียงซ้อนไขว้กัน 50 0.50
 • จำนวนการเคลื่อนย้ายกล่อง จะมีผลต่อความสามารถต้านทานแรงกดของกล่องกระดาษลูกฟูก
  จำนวนการเคลื่อนย้าย % BCT ที่เหลือ fH
  2 95 0.95
  5 80 0.80
  10 64 0.64
 • การพิมพ์บนกล่องกระดาษลูกฟูก ถ้ามีการพิมพ์บนพื้นที่มากจะมีผลต่อความสามารถต้านทานแรงกดของกล่องกระดาษลูกฟูกเนื่องจากการกดของบล็อกพิมพ์ ทำให้ลอนยุบไปบางส่วน

การออกแบบขนาด (มิติ) ของกล่องกระดาษลูกฟูก

ขนาดมิติของกล่อง จะกำหนดโดยด้าน 3 ด้าน ได้แก่ ยาว กว้าง สูง สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท

มิติภายใน (Inside Dimension) คือ ปริมาตรภายในกล่อง สามารถคำนวณได้จากตัวสินค้าโดยตรงและไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเปลี่ยนชนิดของลอนลูกฟูกที่ใช้ ดังนั้นการสั่งผลิตจึงควรใช้ค่ามิติภายในเป็นตัวกำหนดมาตรฐาน

มิติภายนอก (Outside Dimension) คือขนาดที่วัดจากกล่องด้านนอกที่มีการขึ้นรูปและปิดฝา จะเปลี่ยนแปลงไปตามขนาดความหนาของลอนลูกฟูก มิติภายนอกส่วนมากจะใช้ในการคำนวณเพื่อการจัดวางในกระบะหรือตู้สินค้า

มิติทับรอย (Score line Dimension) คือ เป็นตำแหน่งของเส้นทับรอยบนกล่อง ซึ่งใช้ตั้งตำแหน่งของมีดทับรอยในการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก จะขึ้นอยู่กับมิติภายในและขนาดของลอนลูกฟูก

ประเภทของผลิตภัณฑ์ที่นำมาบรรจุ

ประเภทของผลิตภัณฑ์ที่นำมาบรรจุ

รายละเอียด : ลักษณะของผลิตภัณฑ์ ต้องคำนึงว่าเป็นผลิตภัณฑ์อย่างไร เช่น แตกหักง่าย บอบช้ำง่าย หรือมีความแข็งแรง โดยทั่วไปแล้ว แบ่งผลิตภัณฑ์เป็น 3 กลุ่มประเภท

• กลุ่มที่ 1
ผลิตภัณฑ์ทนต่อแรงกดได้สูง ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ไม่มีการยุบตัวเมื่อนำมาเรียงซ้อนกัน เช่น อาหารกระป๋อง, ขวดแก้ว, กระเบื้องแผ่นเรียบ เป็นต้น
• กลุ่มที่ 2
ผลิตภัณฑ์ทนต่อแรงกดได้ปานกลาง ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้มีโอกาสยุบตัว เมื่อวางเรียงซ้อนสูงๆ หรือมีแรงกดมากๆ เช่น ขวดพลาสติก, ภาชนะพลาสติก เป็นต้น
• กลุ่มที่ 3
ผลิตภัณฑ์ทนต่อแรงกดได้น้อยหรือไม่สามารถรับน้ำหนักได้ ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้เป็นพวกแตกหักเสียหายง่ายเมื่อมีการกดทับ เช่น ผัก ผลไม้สด, ขนมขบเคี้ยว, อาหารแช่แข็ง เป็นต้น
Page 4 of 41234