ข่าวสาร

“เปิดบ้านอินเตอร์” ต้อนรับ คณะคุณครูและนักเรียนจากโรงเรียน ปัญญาวรคุณ

“เปิดบ้านอินเตอร์” ต้อนรับ คณะคุณครูและนักเรียนจากโรงเรียน ปัญญาวรคุณ

13 ธันวาคม 2561

นับเป็นโอกาสอันดีที่บริษัท อินเตอร์ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์จำกัด ได้ต้อนรับผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ คณะคุณครูและนักเรียนจากโรงเรียน ปัญญาวรคุณ จำนวน 17 ท่าน เพื่อศึกษากระบวนการรีไซเคิลกระดาษ กระบวนการผลิต การทดสอบกระดาษ ความสำคัญและแนวโน้มการใช้ประโยชน์ อีกทั้งยังร่วมเล่นเกมส์ตอบคำถาม งานที่นอกจากจะได้รับความรู้ยังได้ของที่ระลึกติดมือกลับกันทุกคน

 

น้ำใจอินเตอร์มอบให้ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนนครนายก

น้ำใจอินเตอร์มอบให้ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนนครนายก

9 พฤศจิกายน 2561
ตัวแทนชาวอินเตอร์ กรุ๊ป แพ็คเกจจิ้ง ร่วมใจเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบเสื้อผ้า ข้าวสารอาหารแห้ง และสิ่งของที่จำเป็นเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน และสนับสนุนกิจกรรมด้านอื่นๆ แก่ผู้พิการซ้ำซ้อน ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนนครนายก เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

“เปิดบ้านอินเตอร์” ต้อนรับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

"เปิดบ้านอินเตอร์” ต้อนรับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

เปิดบ้านต้อนรับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

2 ตุลาคม 2561
บริษัทฯ ได้มีโอกาส “เปิดบ้านอินเตอร์” ต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษาจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จำนวน 11 ท่าน เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆ นักศึกษาได้ศึกษาหาความรู้และประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริง ซึ่งมากกว่าการเรียนในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวก่อนจะก้าวเข้าสู่วัยทำงาน ซึ่งน้องๆให้ความสนใจในการเรียนรู้เกี่ยวกับ กระบวนการผลิตแผ่นลูกฟูก ขั้นตอนการพิมพ์ การควบคุมคุณภาพ การทดสอบกระดาษ และยังได้ร่วมเล่นเกมส์ตอบคำถาม พร้อมรับของที่ระลึกกลับทุกคนด้วย

Page 3 of 2912345...1020...Last »