ชาวอินเตอร์ร่วมใจถวายเทียนเทศกาลเข้าพรรษา

 ชาวอินเตอร์ร่วมใจถวายเทียนเทศกาลเข้าพรรษา

11 กรกฎาคม 2562

อิ่มบุญ สุขใจกันถ้วนหน้า สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม ชาวอินเตอร์ร่วมใจถวายเทียน หลอดไฟ สังฆทาน เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ณ วัดระฆังพรหมรังสี