คำนวณ

ข้อมูลสินค้า

ซม. กก.
ซม. ชั้น
ซม.

ประเภทของสินค้าที่สามารถรองรับน้ำหนักได้

 • เช่น กระป๋องอลูมิเนียม,กระเบื้องแผ่นเรียบ,ขวดแก้ว
 • เช่น ผักผลไม้,ทิชชู่,ผ้าอนามัย,สินค้ารูปทรงอิสระ,ดอกไม้,เครื่องใช้ไฟฟ้า(มีโฟมรับแรง),พัดลม,เตาไมโครเวฟ
 • เช่น อาหาร,ถุงaseptic,frozen food(อาหารแช่แข็ง),สินค้าห้องเย็น

ข้อมูลกระดาษ

สีของกระดาษ

 • KA125
 • KA150
 • KA185
 • KA230
 • KW170
 • KT125
 • KT150
 • KI125
 • KI150
 • KI185
 • KL125
 • KL150
 • KL175
 • KL205
จำนวนชั้นของลูกฟูก
3 ชั้น
5 ชั้น
ชนิดของลูกฟูก
C
B
BC

ข้อมูลการกองเก็บสินค้า


หมายเหตุกำหนดค่า ความชื้นสัมพัทธ์ 80% , ระยะเวลาจัดเก็บสินค้า 30 วัน , มีการเคลื่อนย้าย 3-5 ครั้ง

ขนาดภายในของกล่อง

กว้าง 0 ซม.
ยาว 0 ซม.
สูง 0 ซม.
ฉะนั้นควรใช้กระดาษลูกฟูกชนิดลอน
โดยเป็นกล่องลูกฟูกแบบ ชั้น
กระดาษปะนอก
ลอน
กระดาษปะใน
กระดาษปะนอก
ลอน B
กระดาษปะกลาง
ลอน C
กระดาษปะใน
ถ้าต้องการเรียงซ้อน 0 ชั้น
สินค้าไม่ควรเกิน 0 กก.
ถ้าสินค้าในกล่องมีน้ำหนัก 0 กก.
สามารถวางซ้อน 0 ชั้น
BCT

ผลการคำนวณ พบว่า จำนวนชั้นของความสามารถวางซ้อน น้อยกว่า จำนวนชั้นของความต้องการเรียงซ้อน

จึงขอแนะนำให้เลือกใช้ลอน BC เพื่อตอบสนองความต้องการของการจัดเรียงและความปลอดภัยของสินค้า