กิจกรรม “ลูกฟูกINTER ช่วยน้องเรียนรู้”

กิจกรรม “ลูกฟูกINTER ช่วยน้องเรียนรู้”

จบไปอย่างสวยงาม!! กับกิจกรรม “ลูกฟูกINTER ช่วยน้องเรียนรู้” ซึ่งทางบริษัท อินเตอร์ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ จำกัด สนับสนุนกระดาษสำหรับจัดบอร์ด จัดเวที วาดภาพและระบายสี และร่วมจัดนิทรรศการเสริมสร้างความรู้ 3R ในวันสุนทรภู่ ณ โรงเรียนวัดม่วง งานนี้ ทั้งคุณครูและเด็กนักเรียนต่างให้ความสนใจกับบูธของบริษัทฯเป็นอย่างมาก เพราะได้ทั้งความรู้ ความสนุก และขนมกลับบ้านกันถ้วนหน้า