กลุ่มบริษัทอินเตอร์ ประกอบด้วยบริษัท อินเตอร์ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ จำกัด, บริษัท อินเตอร์ แปซิฟิค เปเปอร์ จำกัด และบริษัท อินเตอร์ อิสเทิร์น คอนเทนเนอร์ จำกัด เราเป็นหนึ่งในผู้นำทางด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกในประเทศไทย โดยทำการผลิตกระดาษคราฟท์ แปรรูป และจัดจำหน่ายบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกอย่างครบวงจร

ในสภาพแวดล้อมของธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เรามีแนวทางที่จะต้องปรับปรุงพัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยมีแนวทางการให้บริการที่รวดเร็วและยืดหยุ่นเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า

ด้วยประสบการณ์กว่า 35 ปี เราถือการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเกินกว่าที่ลูกค้าคาดหวังเป็นพันธกิจหลัก โดยมีมาตรฐาน ISO 9001:2015 / ISO 14001: 2015 / OHSAS 18001: 2007 / TIS 18001: 2011 / White Factory/ cGMP / Green Label / Green Industry level4 / CSR-DIW CONTINUOUS AWARD และ ระบบห่วงโซ่อนุรักษ์(CoC) อันเป็นเครื่องรับประกันความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นอกจากนั้นเรายังมีความมุ่งหมายที่จะเป็นมากกว่าผู้ผลิต โดยการเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูก และเรามุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ลูกค้าของเราประสบความสำเร็จ และก้าวหน้าไปด้วยกัน

Мелбет зеркало на сегодня