ราคารับซื้อเศษกระดาษ

ราคารับซื้อเศษกระดาษ

ข่าวสาร

ราคารับซื้อเศษกระดาษ
หน้าโรงงาน
* ราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับราคาตลาด

1. กระดาษลัง (อัดก้อน) ราคา 7 บาท/กิโลกรัม
- ความชื้นต่ำกว่า 14%
- สิ่งเจือปนที่เป็นกระดาษ แต่ไม่ใช่กระดาษลังต่ำกว่า 3%
- สิ่งเจือปนที่ไม่ใช่กระดาษต่ำกว่า 1%
2. กระดาษรวม (อัดก้อน) ราคา 5.5 บาท/กิโลกรัม
- ความชื้นต่ำกว่า 14%
- สิ่งเจือปนที่ไม่ใช่กระดาษต่ำกว่า 1%