ผลิตภัณฑ์

กระดาษคราฟท์

กระดาษคราฟท์ของบริษัท สำหรับทำผิวกล่อง Kraft Liner Board แบ่งเป็น 5 ประเภทหลัก ดังนี้
1. กระดาษคราฟท์สีน้ำตาล KT

ความหนา 125 150 175 205 กรัม/ตารางเมตร
คุณลักษณะ กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลสำหรับทำผิวกล่อง ผลิตจากเยื่อ Recycle 100% เพื่อส่งเสริมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแต่ยังคงความสวยงามและความแข็งแกร่ง
การนำไปใช้งาน เหมาะสำหรับกล่องที่ต้องการความมั่นใจในเรื่องความแข็งแรง เหมาะสำหรับการส่งออก ซึ่งสินค้า แบรนด์ต่างประเทศนิยมใช้
2. กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลอ่อน KI

ความหนา 125 150 185 กรัม/ตารางเมตร
คุณลักษณะ ผิวกระดาษสีน้ำตาลอ่อนรองรับตัวหนังสือสีทึบเข้มได้ดี คุณภาพรองจากเกรด KA
การนำไปใช้งาน เหมาะสำหรับกล่องที่ต้องการความแข็งแรง เช่น กล่องเครื่องดื่ม กล่องอาหารกระป๋อง กล่องนม กล่องเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ
3. กระดาษคราฟท์สีเหลืองทอง KA

ความหนา 125 150 185 230 กรัม/ตารางเมตร
คุณลักษณะ กระดาษคราฟท์สีเหลืองทองสำหรับทำผิวกล่อง มีความแข็งแรง ทนทานเป็นพิเศษ สามารถรองรับน้ำหนักได้ดีเยี่ยม และเป็นสีที่นิยมใช้กันมากในประเทศ
การนำไปใช้งาน เหมาะสำหรับบรรจุสินค้าในประเทศและส่งออก เช่น อาหารกระป๋อง อาหารทะเลแช่แข็ง เครื่องใช้ไฟฟ้า อะไหล่ยนต์ ชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์ แผงวงจรไฟฟ้า กล่องเฟอร์นิเจอร์ ที่ต้องการความมั่นใจในเรื่องความแข็งแรงทุกรูปแบบ ทั้งการเรียงซ้อน และ การป้องกันการกระแทก
4. กระดาษคราฟท์สีขาว KW

ความหนา 125 140 170 กรัม/ตารางเมตร
คุณลักษณะ กระดาษคราฟท์สีขาวสำหรับทำผิวกล่อง มีความเรียบ สะอาด เหมาะสำหรับกล่องที่เน้นความสวยงาม และ ช่วยให้การพิมพ์ที่มีสีสันชัดเจน ดูโดดเด่น มีความแข็งแรงสูง สามารถปกป้องสินค้าได้ดี
การนำไปใช้งาน นิยมใช้สำหรับ กล่องผลไม้ กล่องดอกไม้ กล่องเครื่องใช้ไฟฟ้า กล่องอาหารแช่แข็ง สินค้าเพื่อการส่งออก และกล่องอุปโภคบริโภค ที่ต้องการบ่งบอกถึงความมีระดับของสินค้า เป็นต้น
กระดาษคราพท์สำหรับทำทำลอนลูกฟูก Corrugating Medium
5. กระดาษคราพท์สำหรับทำทำลอนลูกฟูก CA (Corrugating Medium)

ความหนา 85 100 105 115 125 150 185 กรัม/ตารางเมตร
คุณลักษณะ กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลสำหรับทำลอนลูกฟูก ผลิตจากเยื่อ Recycle 100% เพื่อส่งเสริมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การนำไปใช้งาน เหมาะสำหรับใช้ทำลอนลูกฟูกกล่องกระดาษทุกชนิด หรือใช้ทำเป็น LINER BOARD คุณสมบัติรับน้ำหนักการเรียงซ้อนได้หลายชั้น และทนแรงกระแทก บางครั้ง CA อาจถูกนำ มาใช้ทำเป็นกระดาษทำผิวกล่องด้านหลังเพื่อลดต้นทุน

แผ่นกระดาษลูกฟูก

แผ่นกระดาษลูกฟูก ประกอบด้วย แผ่นกระดาษคราฟท์สำหรับทำผิวกล่อง (Kraft Liner Board) และมีกระดาษคราฟท์สำหรับทำลอนลูกฟูก (Corrugate Medium) อยู่ตรงกลาง สามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท

1. กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น (Single wall Corrugate Board)

ประกอบด้วย กระดาษแผ่นเรียบ 2 แผ่น ประกบกับลอนลูกฟูก 1 แผ่น โดยลอนลูกฟูก จะอยู่ตรงกลางระหว่างกระดาษแผ่นเรียบทั้ง 2 แผ่น คุณสมบัติเหมาะกับสินค้าที่มีน้ำหนักปานกลาง ที่ไม่เน้นความแข็งแรงมาก

ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ชั้นใน Inner Box ลอนมาตรฐาน ลอน B ลอน C และลอน E ตามภาพประกอบด้านล่าง

ลอน B
ความกว้าง: 6.3-6.6 มม.
ความสูง: 2.1-3.0 มม.
จำนวนลอน: 150-185 ต่อเมตรคุณสมบัติ: สามารถรับแรงกดตามความสูงลอนได้ดี เหมาะสำหรับนำไปบรรจุสินค้าที่รับน้ำหนักได้ด้วยตัวมันเอง เช่น กระป๋องเหล็ก

ลอน C
ความกว้าง: 7.3-8.1 มม.
ความสูง: 3.4-4.1 มม.
จำนวนลอน: 120-145 ต่อเมตรคุณสมบัติ: คุณสมบัติอยู่ระหว่างลอน A และลอน B เป็นที่นิยมใช้กันมาก เหมาะสำหรับการบรรจุสินค้าทั่วๆ ไป รับน้ำหนักได้ปานกลาง ผลิตได้ทั้งแบบได้คัท และ RCS

ลอน E
ความกว้าง: 3.2-3.4 มม.
ความสูง: 1.0-1.8 มม.
จำนวนลอน: 290-320 ต่อเมตรคุณสมบัติ: สามารถรับแรงกดตามความสูงลอนได้สูงมาก รองรับการพิมพ์ได้ดีที่สุด สามารถใช้สำหรับงานพิมพ์หลายสีได้ เหมาะกับกล่องไดคัทขนาดเล็กหรือกล่องออฟเซ็ท เช่น เครื่องสำอาง และกล่องของเด็กเล่น

2. กระดาษลูกฟูก 5 ชั้น (Double wall Corrugate Board)

ประกอบไปด้วย กระดาษแผ่นเรียบ 3 แผ่น กับ ลอนลูกฟูก 2 แผ่น แบ่งเป็น 2 ประเภท

ลอน BC
คือ การใช้ลอน B ประกอบกับลอน C มีคุณสมบัติการเป็นตัวกันกระแทกมีความแข็งแรงเป็นพิเศษ และรูปทรงกระดาษที่ดีกว่า นิยมทำแผ่นกั้นกันกระแทก เช่น RSC กล่องที่ใช้สำหรับสินค้าที่ต้องการการป้องกันสูง หรือมีน้ำหนักมาก รับน้ำหนักการวางซ้อนได้ดีใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ชั้นนอก Outer Box
ลอนมาตรฐาน ลอน BC (ลอนB อยู่ด้านนอก ลอนC อยู่ด้านใน)ความสวยงามในการพิมพ์:ดี
พื้นที่ใช้ในการจัดเรียง: EC ช่วยประหยัดพื้นที่เพิ่มขึ้นกว่าเดิม
ความสูงลอน (มม.):5.60-5.70
น้ำหนัก (กรัม):EC มีน้ำหนักเบากว่าลอน BC ที่ 7.24 %

คุณสมบัติ: เป็นตัวกันกระแทกมีความแข็งแรงเป็นพิเศษ และรูปทรงกระดาษที่ดีกว่านิยมใช้สำหรับสินค้าที่ต้องการการป้องกันสูง หรือมีน้ำหนักมาก รับน้ำหนักการวางซ้อนได้ดี เช่น โทรทัศน์ ตู้เย็น เครื่องยนต์ / ชิ้นส่วน

ลอน EC
คือ การใช้ลอน E ประกอบกับลอน C โดยลอน E ที่มีขนาดลอนขนาดเล็กจะอยู่ด้านหน้า จะให้คุณสมบัติดีทางด้านการพิมพ์ที่สวยงามและการรับกระแทก จึงช่วยให้กล่องฉีกขาดยากกว่า และลอน C ที่มีขนาดใหญ่กว่าอยู่ด้านหลัง จะช่วยการรับแรงในแนวตั้งที่ดีกว่าร่วมถึงการรองรับการกระแทกที่นุ่นนวลกว่า

ความกว้าง:
ความสวยงามในการพิมพ์: ดีมาก
พื้นที่ใช้ในการจัดเรียง:EC ช่วยประหยัดพื้นที่เพิ่มขึ้นกว่าเดิม
ความสูงลอน (มม.):6.70-6.80
น้ำหนัก (กรัม):EC มีน้ำหนักเบากว่าลอน BC ที่ 7.24 %

คุณสมบัติ:
- ให้ผิวสัมผัสที่เรียบเนียนกว่า ช่วยให้งานพิมพ์บนผิวกล่องมีความคมชัด ไม่ขึ้นลอน
- ช่วยประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บและการจัดส่ง 16.4% เมื่อเทียบกับชนิดลอน BC ด้วยความสูงของลอนที่ลดลงทำให้มิติรวมของกล่องเล็กลง
- ให้น้ำหนักที่เบากว่ากระดาษลอน BC

การนำไปใช้ประโยชน์:

1.บรรจุภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมขนมขบเคี้ยว

เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่เน้นงานพิมพ์เพื่อสื่อข้อความและรูปภาพที่ชัดเจนบนชั้นวางสินค้า

2.บรรจุภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมส่งออก

เนื่องจากช่วยในการประหยัดพื้นที่การจัดเรียงภายในตู้ Container ทำให้สามารถช่วยลดต้นทุนในการขนส่ง

3.บรรจุภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์

สามารถเพิ่มการป้องกันความเสียหายของสินค้าเมื่อเทียบกับกระดาษ 3 ชั้นที่มีน้ำหนักแกรมที่เท่ากัน

4.บรรจุภัณฑ์ในกลุ่มขนส่งทางอากาศ

ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยพื้นที่ที่เล็กลง และน้ำหนักที่เบากว่าเมื่อเทียบกับกระดาษลอน BC

กล่องกระดาษลูกฟูก

ประเภทของกล่องกระดาษลูกฟูก

1. กล่องธรรมดา, กล่องฝาชน – RSC (Regular Slotted Container)
ลักษณะกล่อง: โดยทั่วไป ฝาเปิดปิดอยู่ด้านบนและด้านล่าง โดยฝาเปิดปิดกว้างเท่ากันแต่ละด้านจะบรรจบที่ตรงกลางของกล่องตามด้านความยาวของฝากล่อง

การใช้งาน: ใช้ในการบรรจุผลิตภัณฑ์ทั่วๆไป มีความแข็งแรงพอประมาณ เหมาะสำหรับบรรจุสินค้าประเภทเครื่องอุปโภคบริโภค, เครื่องคอมพิวเตอร์ , เครื่องใช้ไฟฟ้า, อาหารกระป๋อง กล่องที่ใช้ในการขนส่ง เป็นต้น

2. กล่องฝาเกย – OSC (Overlap Slotted Container)
ลักษณะกล่อง: โดยทั่วไปเหมือนกับกล่อง RSC เปิดได้ด้านบนและด้านล่าง ฝาด้านบนและด้านล่างมีลักษณะเกยกันมีฝาเปิดปิดกว้างเท่ากัน ฝากล่องด้านนอกกว้างเท่ากับด้านกว้างของกล่อง ทำให้ทับกันสนิท

การใช้งาน: ใช้ในการบรรจุผลิตภัณฑ์ทั่วไป มีความแข็งแรง มากสามารถป้องกัน การสูญหายของสินค้าที่ถูกบรรจุได้ เหมาะสำหรับสินค้ารูปทรงยาว ด้านกว้างแคบ เช่น บรรจุหลอดไฟฟ้า, ร่ม, เฟอร์นิเจอร์, ผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูป เป็นต้น

3. กล่องฝาครอบ – FTD (Full Telescope Design Style Box)
ลักษณะกล่อง: เปิดโดยยกกล่องที่สวมกันอยู่ 2 กล่อง เปิดด้านล่าง 1 กล่อง และเปิด ด้านบนอีก 1 กล่อง สามารถครอบกันได้สนิท ประกอบด้วยกล่อง 2 ชั้น คือ ฝาครอบกับตัวกล่อง

การใช้งาน: ใช้ในการบรรจุผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ แสดงสินค้าให้เห็นได้ชัดเจนในขณะที่เปิดกล่อง หรือต้องการระบายอากาศ เหมาะสำหรับบรรจุสินค้าทางการเกษตร ทั้งสดและแปรรูป เช่น ผักสด, ผลไม้, ดอกไม้, เสื้อผ้า เป็นต้น

4. กล่องไดคัท (Die-Cut)
ลักษณะกล่อง: จะขึ้นอยู่กับความต้องการและลักษณะของสินค้า มีความหลากหลาย จะถูกออกแบบให้เป็นลักษณะพิเศษโดยเฉพาะ

การใช้งาน: ความสะดวกโดยมีที่ถือในตัว มีความสวยงาม หรือเรียกว่ากล่อง Inner Box เพื่อเพิ่มมูลค่าให้สินค้า หรือเพื่อความสะดวกในการวางโชว์สินค้า เหมาะสำหรับบรรจุสินค้าเกษตรแปรรูป, ของเล่น, ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์, อุปกรณ์ไฟฟ้า, ผักสด, ผลไม้ เป็นต้น