ร่วมงานกับเรา

กลุ่มบริษัทอินเตอร์

กลุ่มบริษัทอินเตอร์ ต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถ กระตือรือร้น สนใจในการทำงานและมีประสบการณ์เข้าร่วมงานกับบริษัท ในตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

  วิธีการรับสมัครงานของ กลุ่มบริษัทอินเตอร์ มี 4 วิธี ดังนี้

  1. กรอกใบสมัครงาน online ทางหน้าเว็บไซต์ www.inter-group.co.th
  2. ส่งเอกสารสมัครงานมาทางอีเมล ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
   • บริษัท อินเตอร์ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ จำกัด : hr-ifc@inter-group.co.th
   • บริษัท อินเตอร์ แปซิฟิค เปเปอร์ จำกัด : hr-ipp@inter-group.co.th
   • บริษัท อินเตอร์ อิสเทิร์น คอนเทนเนอร์ จำกัด : hr-iec@inter-group.co.th
  3. ส่งเอกสารสมัครงานมาทางจดหมาย
  4. สมัครด้วยตนเองที่บริษัท

  สวัสดิการพนักงานของ กลุ่มบริษัทอินเตอร์

  1. เงินโบนัสประจำปี
  2. ชุดฟอร์มพนักงาน
  3. ค่าล่วงเวลาการทำงาน
  4. ค่าความรับผิดชอบ
  5. เงินช่วยงานอุปสมบท
  6. เงินช่วยงานแต่งงาน
  7. เงินช่วยงานศพ
  8. งานแข่งกีฬาประจำปี
  9. งานเลี้ยงประจำปี
  10. กองทุนเงินทดแทน
  11. ประกันสังคม